Białoruś jest wstępnie zainteresowana sprzedawaniem Polsce energii elektrycznej. Aby było to możliwe, należałoby zbudować połączenia transgraniczne.

Również z "Rzeczpospolitej" dowiadujemy się, że PSE Operator bierze pod uwagę budowę linii z Białorusią. Z linii tych korzystałby też Kulczyk Holding, który planuje budowę elektrowni na Białorusi.
Do rozpoczęcia budowy linii energetycznej PSE Operator musi mieć zgodę ze strony ministra gospodarki.