Z informacji, jakie podaje Puls Biznesu wynika, że do konkursu mogą zgłosić się przedsiębiorcy oraz samorządy. W ramach warunków projektu dofinansowanie na projekty związane z energetyką wiatrową może wynieść od 30-70% wartości planowanej inwestycji. Najniższa wartość projektu ma wynosić 20 mln zł, a najwyższa - 40 mln zł.

Jednym z założeń, na podstawie których może być przyznane dofinansowanie jest to, że dla inwestycji muszą być zakończone uzgodnienia środowiskowe, inwestor będzie posiadał konieczny wkład własny, projekty budowlane będą zatwierdzone i będą mieć odpowiednie zgody na podjęcie budowy. Bardzo ważne jest również posiadanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej jak również raportu wietrzności, sporządzonego na podstawie badań, przynajmniej rocznych.

Możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie dla projektów, których kwota realizacji jest niższa niż 20 mln zł, ale tego rodzaju projekty muszą być realizowane na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.