MAE w dorocznej prognozie energetycznej stwierdza, że globalny popyt na energię, o ile rządy nie wprowadzą zmian w dotychczasowych rozwiązaniach i strategiach, będzie w ciągu najbliższych pięciu lat wzrastać średnio o 2,5 procent rocznie.

Popyt na ropę będzie wzrastać do 2030 roku o 1 proc. rocznie, do 105 mln baryłek dziennie z 85 mln baryłek dziennie w 2008 roku. MAE zdecydowanie opowiada się za globalnym porozumieniem na oenzetowskim szczycie klimatycznym w Kopenhadze, które ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.