Aby możliwe było wypełnienie nałożonych protokołem zobowiązań, konieczny będzie zakup przez "starych" członków UE
uprawnień do emisji.

Na podstawie uzgodnień z Kioto "stara piętnastka" ma obniżyć emisję CO2 w stosunku do roku 1990 o 8%. Z analiz ostatnio przeprowadzonych wynika, że nie będzie możliwe zredukowanie zanieczyszczeń jedynie na poziomie 6,9%.