Elektrownia zostanie zlokalizowana nad zatoką Sueską, położoną na północno-zachodnim końcu Morza Czerwonego, pomiędzy Półwyspem Synaj a wschodnim wybrzeżem Afryki. Projekt zakłada uruchomienie zakładu do 2014 roku. Wsród oferentów znalazłóy się między innymi firmy: El Sewedy Cables, Orascom Construction Industries, Enel Green Power SpA oraz Electricite de France. Egipt szacuje, że energia wiatrowa może stać się najważniejszą z wszystkich źródeł energii odnawialnej, zaspokajając docelowo około 12% potrzeb kraju.