Z dostępnych 750 mln zł rozdysponowana zostanie mniej niż połowa (ok. 350 mln zł) - ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną w grudniu. W styczniowej edycji konkursu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie mógł rozdzielić na częściowo umarzalne pożyczki kwotę w wys. 0,5 mld zł. Pożyczki, nie przekraczające 50 mln zł, mają pokrywać do 75% kosztów inwestycji. Będą udzielane na 15 lat i oprocentowane na poziomie 6%. Środki zostaną przeznaczone na bioelektrownie (40%), elektrownie wiatrowe (25%) i elektrownie wodne i uzyskiwanie energii z wód geotermalnych (20%) oraz na kogenerację bez użycia biomasy (15%).