Memorandum podpisane z EdF przewiduje przeprowadzenie prac studialnych w zakresie: wykonalności rozwoju reaktorów jądrowych w technologii EPR (Evolutionary Power Reactor konstrukcji firmy Areva) w Polsce oraz wykonalności budowy pierwszego bloku EPR w Polsce do roku 2020. Porozumienie nie zapewnia EDF wyłączności na współpracę z PGE w zakresie energii jądrowej. Przez okres następnego roku PGE prowadzić będzie rozmowy na temat wyboru technologii, harmonogramu i kosztu budowy elektrowni, po tym okresie podejmie decyzję, z kim wybuduje elektrownię atomową.
Polska Grupa Energetyczna rozważa budowę dwóch elektrowni jądrowych o zakładanej wstępnie mocy ok. 3 000 MW każda. Oddanie do użytku pierwszego bloku miałoby nastąpić do końca 2020 r.