Rozpoczęcie budowy po zakończeniu procedur przetargowych zaplanowano na 2011. Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.