Zainstalowana moc elektrowni zwiększy się o 250% do 9,2 MW. Jest to ilość energii wystarczająca do zasilenia pond 7000 domów.