EDF chce, aby okres eksploatacji reaktorów wynosił, tak jak np. w Stanach Zjednoczonych, 60 lat. Wiąże się to jednak z wydatkiem rzędu 3 mld EUR rocznie.

Aktualnie Francuska agencja bezpieczeństwa atomowego obmyśla warunki, jakie EDF powinno spłenić, by wydłużyć okres eksploatacji swoich reaktorów powyżej 40 lat. Wiąże się to z koniecznością wydania setek mln euro na wymianę wyeksploatowanych generatorów pary w 38 z 58 reaktorów.

Jeśli w jeden reaktor zainwestowanoby około 400 mln EUR, możliwe jest uzyskanie około 1,2 mld EUR poprzez przesunięcie na późniejszy termin budowy nowej elektrowni. Najbardziej korzystne finansowo byłoby uniknięcie kosztów związanych z wygaszaniem wyeksploatowanych reaktorów.