Wójt gminy podjętą uchwałę tłumaczy, iż radni zgodnie doszli do wniosku, że nie chcą, by ich miejscowość uczestniczyła w "wyścigu szczurów". Uważają oni, że o wyborze lokalizacji elektrowni jądrowej zdecydować powinny przesłanki merytoryczne, a nie polityczne. Zdaniem wójta o lokalizacji elektrowni powinna zdecydować nie gmina, a rząd. Powiedział, iż jeśli Klempicz zostanie wpisany na tzw. "krótką listę" możliwych lokalizacji elektrowni, wówczas zostanie ogłoszone w tej sprawie referendum.

W zeszłym roku, kiedy mieszkańcy miejscowości w ankietach wypowiadali się na temat możliwości budowy tam elektrowni jądrowej, pomysł ten poparło 56% mieszkańców gminy.