Indie wraz z Brazylią, Chinami, Republiką Południowej Afryki, Unią Europejska i USA osiągnęły słaby kompromis na szczycie klimatycznym w grudniu.

Uczestnicy szczytu zobowiązali się do starań o zakończenie prac nad uzgodnieniem do końca 2010 roku nowego paktu klimatycznego, który ma zastąpić Protokół z Kioto i zobligować większą liczbę krajów oraz państwa uprzemysłowione do bardziej znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych.