System energetyczny kraju wymaga corocznych inwestycji na poziomie od 3 do 5 mld USD przez co najmniej pięć lat, aby uzdrowić sytuację permanentnego niedoboru energii elektrycznej.