W państwach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (w Europie, w USA, Japonii i Korei), planuje się bądź rozpoczyna budowę łącznie 50 nowych reaktorów. Także Rosja, Chiny i Indie mają ambitne plany budowy nowych bloków. Z atomu pochodzi również około 30% energii produkowanej w Unii Europejskiej, w samej Francji liczba ta wynosi ponad 75%. W Stanach Zjednoczonych, które są członkiem OECD spoza Europy, realizowany jest największy na świecie program energetyki jądrowej - pracują tam 104 bloki energetyczne.

W Polsce, zgodnie z rządowym planem, pierwszy blok elektrowni atomowej ma zostać uruchomiony w 2020 r. Do końca roku 2009 zostanie przyjęty przez rząd program dla polskiej energetyki jądrowej oraz przygotowane będą regulacje prawne umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. 51% udziałów w konsorcjum, które zajmie się budową i eksploatacją elektrowni, będzie miała Polska Grupa Energetyczna.