dańska Energa jest liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dostarcza prąd 7,3 mln odbiorców na północy i w centrum kraju. W ciągu najbliższych dwóch lat 2,5 mld zł wyda na modernizację i budowę sieci elektroenergetycznej w północnej i środkowej Polsce. Według przyjętego harmonogramu spółka zbuduje i zmodernizuje 6 tysięcy kilometrów sieci elektroenergetycznej, co pozwoli na przyłączenie 134 tys. nowych użytkowników oraz prawie 340 odnawialnych źródeł energii, którymi są głównie elektrownie wiatrowe. Do 2015 roku firma zamierza zainwestować łącznie ponad 20 mld zł.