Pierwszy etap inwestycji polegający na podłączeniu turbin o łącznej mocy 90 MW zostanie zakończony do połowy 2011 roku. W drugiej fazie, określonej na marzec 2012,  zainstalowane zostanie pozostałe 138 MW.  Projekt obejmuje również budowę stacji transformatorowych i linii średniego napięcia. Konsorcjum odpowiadać będzie także za obsługę elektrowni w okresie gwarancyjnym.