Jakkolwiek projekt ten wzbudza kontrowersje w samych Indiach, rządzący są zdania, że nie mają innego wyjścia i muszą zaproponować zagranicznym firmom lepsze warunki, ponieważ kraj ten boryka się z niedoborem energii. W związku z tym jest pilna potrzeba budowy elektrowni atomowych, a Indie same nie mają na to możliwości.

Po zmianach prawnych zagraniczni inwestorzy mają chętnie inwestować w atomówki w Indiach. Dotychczas brak odpowiednich wytycznych legislacyjnych w zakresie odpowiedzialności finansowej w sytuacji wypadku w elektrowni.

Ocenia się, że w Indiach istnieje możliwość inwestycji w energię nuklearną na kwotę 150 mld USD. Aktualnie z energia atomowa w tym kraju stanowi jedynie 3% całości.