U naszych południowych sąsiadów buduje się elektrownie solarne w dosyć dużym tempie. Tylko w tym roku wybudowano ich już ponad 3,5 tys. Rząd chce teraz wprowadzić zmianę w prawie, na podstawie której od marca przyszłego roku elektrownie słoneczne nie będą dotowane. Celem takiego postępowania ma być ograniczenie wzrostu cen prądu. Jeśli zmiana prawa zostanie wprowadzona, wstrzymane zostanie przyłączanie do sieci elektrowni słonecznych, produkujących moc większą niż 700 MW. Na dotacje będą mogli liczyć tylko ci, którzy będą chcieli instalować panele na budynkach mieszkalnych czy użyteczności publicznej.

Z wyliczeń wynika, że ograniczenie wsparcia dla energii ze źródeł odnawialnych przyczyni sie do oszczędności na powiomie około 8 mld koron.

Jak niedawno obliczyli Czesi, w okresie 10 kolejnych lat energia ze źródeł odnawialnych będzie zabezpieczać ponad 13% czeskiego zapotrzebowania na energię. Ograniecznie dotacji wynika z faktu, że tak duże wsparcie dla elektrowni solarnych przyczyniło się do tego, że cena prądu dla klientów indywidualnych wzrośnie o 15%, a dla odbiorców przemysłowych - o 19%.