Spółka poinformowała także, że zbliża się do rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy bloków w Elektrowni Opole. Mają to być dwa bloki opalane węglem kamiennym o mocy 1.600-1.800 MW. Zdaniem inwestora ich uruchomienie powinno nastąpić w latach 2015 – 2016. Wśród oferentów znalazły się firmy Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa, PBG, Ansaldo oraz Alstom.