W ramach projektu powstanie 26 km tuneli do transportu wody. Energię elektryczną będą produkować dwie turbiny o mocy 190 MW każda.  Zadanie zaplanowano na pięć lat.