Przedsiębiorcy zwrócili się do rządu o opracowanie systemu wsparcia i wypłatę rekompensat dla przemysłu, bo inaczej zostaną narażone na poważne problemy finansowe, a z nimi cała gospodarka.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ciągu czterech lat polskie firmy będą płacić więcej za energię niż czynią to przedsiębiorstwa najbogatszych krajów europejskich. Sytuacja ta oczywiście przełoży się na całą polską gospodarkę i równocześnie na gospodarstwa domowe.

Mówi się, że od 2015 r. energia w Polsce będzie aż o 20% droższa niż w Holandii czy Belgii, jeśli nie zostaną uruchomione rekompensaty.