Dwutlenek węgla pochodzący z elektrowni miałby być składowany pod ziemią pomiędzy Kutnem i Łowiczem. PGE przeprowadziło w 2011 roku badania, których celem było wskazanie naturalnych zbiorników podziemnych dla bezpiecznego składowania dwutlenku węgla.