„Komisja podjęła swą decyzję na podstawie przepisów, które pozwalają niektórym państwom członkowskim na odstępstwo od ogólnej zasady stanowiącej, że z początkiem 2013 r., sektor energetyczny musi kupować wszystkie swoje uprawnienia na aukcjach lub na rynku wtórnym" – czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2011 r. osiem spośród tych państw członkowskich zgłosiło wnioski o przejściowy bezpłatny przydział dla ich sektora energetycznego. Komisja ocenia je zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w dyrektywie.