Olsztyńskie władze przyznają, że ich system zagospodarowania odpadów komunalnych w regionie jest bardzo dobrze opracowany. Brakuje jednak miejsca, gdzie wyprodukowane ze śmieci paliwo alternatywne mogłoby być spalane. Uważają za niezbędną budowę spalarni, by wytwarzane w regionie paliwo mogło być wykorzystywane na miejscu.

W regionie powstaje rocznie powstaje 18 tys. ton paliwa alternatywnego (tzw. RDF), wytwarzanego przez zakłady przetwarzające śmieci w Olsztynie, Świętajnie i Siedliskach.

Zakład przetwarzania odpadów ma powstać w Olsztynie do 2019 r., a koszt jego budowy wyniesie około 263 mln zł. Obecne obiekt jest w fazie projektowej. Moduł do spalania paliwa alternatywnego zostanie zamontowany w planowanym kombinacie elektrociepłowniczym. Inwestycją jest zainteresowanych 5 potencjalnych partnerów. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana w lutym 2015 r.

Jak zauważają władze Olsztyna, RDF jest potencjałem do wykorzystania, bo może z niego powstać i ciepło i energia. Powinien on być zagospodarowany w regionie, a nie spalany w cementowni.

W sumie zakłady przetwarzające śmieci z Warmii i Mazur w najbliższych latach mają produkować rocznie od 80 do 100 tys. ton paliwa alternatywnego.