Polska w tym roku po raz pierwszy włączy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, której głównym zadaniem jest inicjowanie działań promujących i wspierających stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach.

Warunkiem udziału w inicjatywie jest zaproponowanie działania, które swoim zakresem obejmie co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny lub środowiskowy. Może to być np. konferencja, wystawa, projekt filmowy lub edukacyjny. Propozycja jest skierowana zarówno do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego.