Jak podano w komunikacie, CEZ chce się umocnić w sąsiednim regionie, gdzie nadal węgiel ma kluczowe znaczenie w energetyce. Ponadto czeski koncern posiada know how w zarządzaniu konwencjonalnymi elektrowniami i kopalniami węgla brunatnego, ale jest również bardzo zainteresowany odnawialnymi źródłami energii.

Wśród elektrowni, którymi zainteresowani są Czesi, wyliczono: Boxberg, Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Lippendorf. Kopalnie węgla brunatnego to: Jänschwalde, Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd, i Cottbus Nord. CEZ podaje równie, że interesuje się 10 elektrowniami wodnymi, które nie mogą być sprzedane oddzielnie.