Równocześnie w komunikacie podano, że nie została wyłoniona osoba do pełnienia funkcji wiceprezesa ds. relacji inwestorskich.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczania energii w Polsce. Zajmuje też trzecią pozycję na liście największych sprzedawców energii elektrycznej w kraju.