Dr inż. Jarosław Rybak wziął udział w VIII Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie”, która w dniach 4–6 grudnia br. odbyła się w Krakowie. W stolicy Małopolski naukowiec z Wrocławia mówił o badaniach kontrolnych przy realizacji projektów hydrotechnicznych. Wszystko można zdiagnozować, wszystko można pokazać, tylko trzeba mieć czas. I to nie tyle na badania, ile na przemyślenie ich wyników, wdrożenie do projektu. Dobrze, żeby wszystkie wykonywane przed budową badania były przedmiotem analizy. Żeby korelowały z tym, co finalnie będzie realizowane – podkreślił.

Dr inż. Jarosław Rybak przypomniał, że obiekty hydrotechniczne z natury znajdują się na terenach o znacznej zmienności warunków geologicznych. Zaprezentował pozytywne przykłady zmian technologii prowadzonych robót, które były możliwe dzięki informacjom pozyskanym już w fazie realizacji kontraktu. Wspomniał także o tym, jak ważne jest odpowiednio przeprowadzone badanie podłoża. Wyjaśnił też m.in., jak bardzo rozbudowanego systemu kontroli wymaga modyfikacja parametrów podłoża w przesłonach filtracyjnych.

W swojej prezentacji podkreślił, że ze względu na 56 dni, jakie są potrzebne do uzyskania pełnej wytrzymałości tworzyw gruntowo-cementowych, procedury kontrolne na etapie projektowania są bardzo czasochłonne. Jego zdaniem, właśnie dlatego z wyprzedzeniem powinny być powierzane jednostkom badawczym. Przypomniał też, że należy czytać całą dokumentację kontraktową – projekt, specyfikacje oraz „pytania i odpowiedzi”, które są na końcu i przez to są najważniejsze. Woda nie wybacza – podsumował dr inż. Jarosław Rybak.

Przeczytaj także: VIII Konferencja Geoinżynieria w Budownictwie już za nami