Grodzice wykorzystywane są tam, gdzie poza zabezpieczeniem uskoku terenu, trzeba zabezpieczyć wykop przed napływem wody gruntowej lub kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu znajdują się obiekty wrażliwe na osiadania. W Krakowie, w trakcie IX Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie”, o realizacji złożonych projektów inżynieryjnych przy wykorzystaniu innowacyjnych zamków do grodzic stalowych typu S20 i C22-9 opowie Hannes Seiler z niemieckiej firmy STABAU GmbH & Co. KG founded on steel. Z kolei zagadnienia związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i budownictwa kubaturowego przy pomocy rozwiązań stalowych wyjaśni Michał Januszewski, dyrektor działu grodzic w ArcelorMittal.

Konferencja „Geoinżynieria w Budownictwie” zorganizowana zostanie w dniach 3–5 grudnia 2019 r. w Krakowie. W ramach pierwszego dnia wydarzenia odbędą się warsztaty, a kolejne dwa dni poświęcone zostaną na wystąpienia ekspertów i, co jest nowością, fora dyskusyjne. 4 grudnia w trakcie uroczystej gali odbędzie się ceremonia wręczenia statuetek TYTAN 2019. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach w obszarze geoinżynierii: projekt/realizacja oraz produkt/technologia.

Wszystkie informacje na temat Konferencji „Geoinżynieria w Budownictwie” znajdują się na stronie www wydarzenia.

Przeczytaj także: Geotechnika w budownictwie i infrastrukturze komunikacyjnej