W latach 2035 – 2035 ma zostać zbudowany kanał pomiędzy Wagiem a czeski modcinkiem Odry. Umożliwi to powstanie drogi wodnej łączącej Morze Czarne z Bałtykiem.

Słowacja ma zamiar jednocześnie modernizować swoje porty rzeczne i linie kolejowe, aby stać się liczącym partnerem w przewozach towarów.

Wag ma długość 403 km, powierzchnia zlewni to 10.640 km², średni roczny przepływ u ujścia do Dunahu 196 m³/s.