Inwestycje zabezpieczające Lwówek przed zalaniem zrealizowano kosztem 44,3 mln zł (12 mln zł z WFOŚ we Wrocławiu, ponad 31 mln zł z Programu dla Odry 2006). Wybudowano 12 wałów o łącznej długości ponad 5 km. Uregulowano koryta rzek, a na Bobrze powstał kanał ulgi, nad którym zbudowano most.