Zbiornik powstaje na terenie o powierzchni 7 ha. Ma pomieścić 130 tys. m3 wody. Będzie to pierwszy z pięciu zbiorników, których celem jest zabezpieczenie przez wylewaniem Serafy. Koszt całego projektu to ponad 23 mln zł, a około 18 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Małopolski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

W Krakowie, który w przetargu na wykonawcę wybrał firmę Skanska.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się w połowie sierpnia, a ich zakończenie przewidziane jest na 31 sierpnia 2015 r.

Cała inwestycja obejmuje łącznie budowę pięciu zbiorników, których pojemność retencyjna wyniesie łącznie 430 tys. m3.