Partnerzy portalu

Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016

Opublikowano: 19-04-2016 Źródło: AGH
Autor Dagmara Dukała
Dagmara Dukała
Geoinżynieria drogi mosty tunele

15 kwietnia br. w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, odbyły się Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA, działających na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.


Warsztaty Geologii Inżynierskiej. Fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com Warsztaty Geologii Inżynierskiej. Fot. Quality Studio dla www.inzynieria.com

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: dr hab. Marek Tarnawski, Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska, dr hab. Anna Siwik, prof. AGH – Prorektor AGH oraz prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Głównymi partnerami Warsztatów byli: AGH, Wydział GGiOŚ oraz Pracownia Geologiczno-Inżynierska z Łodzi. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował m.in. kwartalnik „GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele” oraz portal inzynieria.com.

Warsztaty zrealizowane zostały w ramach obchodów 70-lecia powołania Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (obecnie: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska). Celem kwietniowego wydarzenia była integracja przedstawicieli firm i instytucji związanych z geologią inżynierską. Warsztaty stały się dogodnym miejscem do wymiany doświadczeń praktycznych oraz prezentacji aktualnych informacji naukowych. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia: nowych technik w geologii inżynierskiej i geotechnice; praktycznych aspektów geologii inżynierskiej oraz przykładów rozwiązań inżynierskich stosowanych w tej dziedzinie.

Komitet Organizacyjny. W I rzędzie od lewej: mgr inż. Jacek Stanisz (Przewodniczšcy), Piotr Rakiej, Krzysztof Walkowiak, Jadwiga Stafin (Zastępca), Aleksandra Idzik, Maciej Hayder, Jakub Czurczak (Zastępca), dr inż. Robert Kaczmarczyk. W II i III rzędzie członkowie Koła Naukowego Geologii Inżynierskiej SIGMA. W komitecie znajdowali się również nieobecni na zdjęciu Paweł Gryzło i dr inż. Aleksandra Borecka. Fot. AGH

Komitet Organizacyjny. W I rzędzie od lewej: mgr inż. Jacek Stanisz (Przewodniczšcy), Piotr Rakiej, Krzysztof Walkowiak, Jadwiga Stafin (Zastępca), Aleksandra Idzik, Maciej Hayder, Jakub Czurczak (Zastępca), dr inż. Robert Kaczmarczyk. W II i III rzędzie członkowie Koła Naukowego Geologii Inżynierskiej SIGMA. W komitecie znajdowali się również nieobecni na zdjęciu Paweł Gryzło i dr inż. Aleksandra Borecka. Fot. AGH

 

Komitet Organizacyjny. W I rzędzie od lewej: mgr inż. Jacek Stanisz (Przewodniczący), Piotr Rakiej, Krzysztof Walkowiak, Jadwiga Stafin (Zastępca), Aleksandra Idzik, Maciej Hayder, Jakub Czurczak (Zastępca), dr inż. Robert Kaczmarczyk. W II i III rzędzie członkowie Koła Naukowego Geologii Inżynierskiej SIGMA. W komitecie znajdowali się również nieobecni na zdjęciu Paweł Gryzło i dr inż. Aleksandra Borecka. Fot. AGH

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części: sesję plenarną oraz panel wystawienniczy, w trakcie którego zaprezentowało się 10 wystawców. Przedstawili oni m.in. najnowsze produkty i rozwiązania stosowane w geologii inżynierskiej i geotechnice. W trakcie warsztatów wygłoszono łącznie 18 referatów. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: nowoczesne technologie w pomiarach geotechnicznych; zabezpieczanie skarp i osuwisk; przepisy dotyczące badań podłoża budowli; sondowania statyczne CPTU czy rozpoznawanie gruntów organicznych w geologii inżynierskiej. Prelegenci prezentowali również referaty dotyczące m.in.: badań geologicznych i dotychczasowych zabezpieczeń Kopca Kościuszki w Krakowie; problemu posadowienia w zwartej zabudowie śródmiejskiej w złożonych warunkach gruntowych; osiadania podłoża fundamentów, a także procesu likwidacji osuwiska w miejscowości Wieniec w gminie Gdów. Odbył się również panel dyskusyjny poświęcony aspektom praktycznym i bieżącym zapisom prawa związanego z geologią inżynierską.

Tegoroczne Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016 cieszyły się dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział 135 uczestników. Organizatorzy zamierzają powtórzyć sukces wydarzenia w przyszłym roku.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie: www.wgi2016.agh.edu.pl.

Zobacz fotogalerię z Warsztatów Geologii Inżynierskiej