• Zastosowane mają być rękawy, które nie zawierają m.in. styrenu
  • Redukcja średnicy kanału po odnowie nie może być większa niż 8%
  • Renowacja ma zapobiec infiltracji wody gruntowej i eksfiltracji ścieków do gruntu

Konsorcjum szczecińskich firm GSG Industria sp. z o.o. oraz BLEJKAN S.A. koszt realizacji tego zadania oszacowało na niespełna 4,4 mln zł. Z kolei prawie 5,4 mln zł wpisano w ofertę warszawskiej firmy Aarlseff sp. z o.o., a niemal 7,4 mln zł zaproponowała firma TECO sp. z o.o. z Wrocławia. Zamawiający na realizację tego zlecenia zamierza przeznaczyć nieco ponad 5,2 mln zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.  

Renowacja kanalizacji w Warszawie

Warszawska spółka wodociągowo-kanalizacyjna zamierza odnowić przewody w zakresie średnic DN200–DN800. Jak napisano w przetargowej dokumentacji, szansę na kontrakt ma tylko taki podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na renowacji sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w technologii „długiego rękawa”, o wartości każdego z nich nie mniejszej niż 1 mln zł. Do tego co najmniej jedna z tych robót musiała jednocześnie polegać na odnowie przewodu/przewodów o średnicy większej niż DN500.

To kolejna renowacyjna inwestycja warszawskiego MPWiK, w ramach której wykorzystywane mają być wykładziny niezawierające styrenu oraz związków kobaltu (musi być to zapisane w karcie technicznej żywicy). Należy zastosować rękawy filcowe z włókna poliestrowego. Zamawiający nie dopuszcza też wykładzin z włókna szklanego.

Zobacz film: Rękawy bezstyrenowe – renowacja kanalizacji na terenie 9 dzielnic Warszawy

W ramach opisywanego zadania sztywność obwodowa rękawów nie może być mniejsza niż 2 kN/m2 dla dróg gminnych i wewnętrznych oraz 4 kN/m2 dla dróg powiatowych. Zamawiający ustalił, że redukcja średnicy kanału po renowacji nie może być większa niż 8%. W dokumentacji podano też, że efektem planowanej inwestycji ma być m.in. poprawa hydraulicznych warunków przepływu, zmniejszenie oporów oraz podniesienie sprawności hydraulicznej kanałów przez zastosowanie wykładziny, a co za tym idzie, obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Podkreślono, że wykładzina stabilizuje i wzmacnia strukturę istniejących kanałów, zapewniając zachowanie odpowiedniej wydajności przepływu. Eliminuje również skutki występowania ubytków materiału, wżerów, pęknięć, uszczelnia złącza oraz likwiduje zjawisko infiltracji wody gruntowej i eksfiltracji ścieków do gruntu.

Ponadto w ramach tego zadania wszystkie czynne przyłącza oraz wbudowane na kanale przewietrzniki należy doszczelnić przez montaż kształtek kapeluszowych typu C.

Tematyka związana z technologią CIPP jest szeroko dyskutowana w ramach corocznej, jedynej w Polsce konferencji poświęconej temu zagadnieniu. IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”, zorganizowana przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o., odbyła się w Poznaniu w dniach 8-10 stycznia br. Do stolicy Wielkopolski przybyło ponad 210 osób. Obrady konferencyjne trwały dwa dni, a poprzedzone zostały warsztatami w formule ABC.

Zobacz także: IV Konferencja „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu” – fotorelacja