Podczas IV Konferencji „Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu”, która odbędzie się w Poznaniu, w dniach 8–10 stycznia 2020 r., swoje wystąpienie będzie miał Tomasz Szczepański z Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. Odbędzie się ono pod hasłem: jak badać próbki? Czy akredytacja laboratorium jest ważnym elementem zapewnienia jakości projektów CIPP?

Autor przedstawi, jakie są wymogi akredytacji (nowa norma 17025). Odniesie się do stosowanego sprzętu, spójności pomiarowej i zasad działania. Zaprezentuje nowe elementy w nowym wydaniu normy w odniesieniu do trendów zmian oraz oceny i zarządzania ryzykiem. Omówi, na czym polegają błędy pomiaru i pokaże, jak czytać raporty. Odnosząc się do jakości otrzymywanych próbek, opowie o miarodajności uzyskanych wyników. Na koniec wskaże najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu próbek. W podsumowaniu przedstawi wnioski, na podstawie których będzie można się dowiedzieć, jaką wartość daje akredytacja inwestorowi.

W stolicy Wielkopolski odbędzie się czwarta konferencja poświęcona zastosowaniom metody CIPP. To kolejna okazja do spotkań i dyskusji w gronie inwestorów (zwykle z przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych), wykonawców, projektantów, producentów i dostawców sprzętu oraz materiałów, a także przedstawicieli środowisk naukowych i ośrodków badawczych. W trakcie wystąpień zostaną poruszone m.in. kwestie odbiorów prac oraz najczęściej popełnianych błędów wykonawczych i projektowych. Dyskusje dotyczyć będą też np. nowości w sprzęcie i technologii czy wytycznych odbiorowych, najciekawszych projektów z Polski i ze świata czy aspektów prawnych renowacji CIPP.

Szczegółowe informacje na temat spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdziesz na stronie www wydarzenia.

Przeczytaj także: CIPP „bije” kolejne rekordy. III Konferencja CIPP Technology Days