W celu wykonania zadania przewidzieliśmy wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ponad 500 metrów. Renowacje sieci kanalizacyjnej na ponad 260 metrowym odcinku oraz remont istniejących 11 studzienek kanalizacyjnych oraz budowę nowych i zwiększenie ich liczby do 20 sztuk na całej długości ulicy – wyjaśnia prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek. – Obecnie wykonywane prace są mieszanką tradycji i nowoczesności bowiem wymianę rurociągu wykonaliśmy metodą tradycyjną wykopem otwartym, natomiast znaczna część sieci kanalizacyjnej jest przygotowywana właśnie do rewitalizacji jedną z metod bezwykopowych, metodą tzw. „rękawa”.

Metoda, po raz drugi wykorzystywana na terenie Jaworzna, jest metodą pozwalająca wtłoczyć pod wpływem strumienia wody, a w tym przypadku sprężonego powietrza, skrojony na wymiar żywiczny rękaw do wnętrza kanalizacji. Po wprowadzeniu i utwardzeniu rękaw tworzy jednolity odcinek rury , wypełniając wszelkie nieszczelności kanału.

Ostatnio części związanej z przebudową kanalizacji przyglądał się osobiście wiceprezydent miasta Jacek Nowak.
Jesteśmy na placu budowy, praktycznie jednego z pierwszych zadań wchodzących w skład szeroko rozumianego projektu Rynek od.Nowa. Projektu, którego założeniem, co zresztą wyjaśnialiśmy niejednokrotne, jest nadanie płycie rynku nowoczesnej i funkcjonalnej linii. Stworzenie miejsca do spotkań z przyjaciółmi, wypoczynku i relaksu – mówi wiceprezydent Jacek Nowak - Jednak by to osiągnąć musimy sukcesywnie podejmować nowe kroki do realizacji kolejno zaplanowanych zadań. Cieszę się, że na ul. Sławkowskiej są widoczne postępy i będziemy dążyć do kolejnych. Obserwuję z uwagą przebudowę kanalizacji bezwykopowo i myślę, że ta metoda wykorzystywana także w innych krajach, sprawdzi się w centrum naszego miasta z kilku powodów, bez wykopów wprowadzony zostanie nowy odcinek rury, a co za tym idzie z mniejszą uciążliwością dla mieszkańców oraz z krótszym czasem wykonania.

Przypominamy, że na czas remontu ul. Sławkowskiej został wyznaczony objazd przez ul. Krótką, która na ten czas stała się ulicą jednokierunkową oraz ulicą, na której obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się ze względu na zastępczy przejazd autobusów PKM. Przejazd przez ulicę Sławkowską zapewniony jest dla pojazdów służb ratowniczych oraz dla właścicieli przyległych do ulicy posesji.

Generalnym wykonawcą inwestycji, na której wykonanie w budżecie przedsiębiorstwa wodociągowego zabezpieczono 1mln200 zł jest firma STANWAL z Sosnowca. Część bezwykopową wykonuje firma PER AARSLEFF POLSKA.