Wartość inwestycji wyniosła 8,9 mln złotych. Projekt uzyskał 50 proc. wsparcie z funduszy unijnych.