Do awarii doszło w połowie kwietnia. Pękła główna magistrala o średnicy 300 mm zasilająca miasto. Uszkodzona została rura na wysokości skrzyżowania Al.Słowackiego/ul. Limanowskiego. Jak poinformował prezes Wodkan SA Jacek Nasiadek, do wyboru były dwie metody: tradycyjna – z rozkopaniem ulicy i nowoczesna tzw. bezwykopowa. Zdecydowano się na tę drugą. Przy tradycyjnej naprawie należałoby zamknąć skrzyżowanie na odcinku 120 metrów, rozkopać skrzyżowanie, wywieźć ziemię i odtworzyć nawierzchnię. Do tego dochodzą koszty zajęcia pasa ruchu.

Metoda bezwykopowa polega na tym, że po dwóch stronach uszkodzonego odcinka magistrali robi się wykopy i nacięcia w rurze, specjalne urządzenie o sile ciągu 80 ton wciska do oznaczonego odcinka prowadnicę przypominającą łańcuch, na jej końcu umieszczona jest głowica rozcinająca. Za pomocą tej głowicy rozcina się starą rurę i wprowadza nową o tej samej średnicy O 300 mm. Siła hydraulicznej wciągarki linowej (do 25 ton) jest wystarczająca do wymiany metodą krakingu rur z materiałów kruchych i miękkich. Rura nie jest metalowa, tylko wykonana z polietylenu ts EGEPLAST, zaprojektowana do tzw. krakingu statycznego. Ma specjalny płaszcz ochronny, który skutecznie chroni przez ewentualnymi kolejnymi uszkodzeniami w gruncie. W podobny sposób Wodkan SA wymieniał już uszkodzoną rurę w ulicy Klasztornej – dodaje dyrektor ds. technicznych Wodkan SA Małgorzata Gregorek.

Rura po zamontowaniu 12-metrowego odcinka została pozycjonowana w istniejący rurociąg, wykonano próbę ciśnienia i włączono rurę do systemu. Koszt naprawy to około 70 tysięcy złotych. Wodkan SA postawił dwa beczkowozy: na ulicy Bąka i na ulicy Limanowskiego.