• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
28
Wt
 • Budownictwo

  Trwałość budowli i ochrona przed korozją

  Termin: 12.10.2022 - 13.10.2022

  Miejsce: Cedzyna

  Organizator: Komitet Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

  www organizatora: zgpzitb.org.pl

  www: kontra.il.pw.edu.pl/

  Główny organizator:

  Konferencja Kontra – Trwałość budowli i ochrona przed korozją jest adresowana do projektantów, producentów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych i konstrukcji na działanie środowiska oraz zagadnieniom ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych.

  Konferencja nawiązuje do tradycji poprzednich spotkań naukowo-technicznych KONTRA organizowanych w Szczyrku (2010-2016), w Zakopanem (1994-2008) oraz wcześniejszych, począwszy od 1969 r. do 1988 r. w Łodzi, Kudowie Zdroju, Bocheńcu i Szklarskiej Porębie.

  Tematyka Konferencji

   odporność materiałów budowlanych na działanie agresywnych czynników zewnętrznych,
   trwałość i ochrona przed korozją konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych,
   trwałość nawierzchni drogowych i mostów,
   modelowanie procesów degradacji materiału i konstrukcji, badania laboratoryjne,
   metody diagnostyki korozyjnej konstrukcji,
   wyroby antykorozyjne, systemy naprawcze, technologie prac antykorozyjnych i metody napraw.

 • Wod-Kan

  Termin: 12.10.2022 - 13.10.2022

  Miejsce: Bydgoszcz

  Organizator: MWiK Bydgoszcz sp. z o.o.

  Tel: +48 661 401 251

  E-mail: alicja.stroz@mwik.bydgoszcz.pl

  www organizatora: https://mwik.bydgoszcz.pl/

  www: https://mwik.bydgoszcz.pl/bydgoszcz-smart-city/

  Główny organizator:

  Celem konferencji jest zaprezentowanie oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w różnych aspektach zarządzania miastem, a w szczególności systemach wodno-kanalizacyjnych, jak również omówienie możliwości współpracy przemysłu hi-tech i środowisk akademickich z podmiotami infrastruktury krytycznej.


  To bez wątpienia ważny temat dla wszystkich ośrodków miejskich w Polsce, mający wpływ na sprawność i skuteczność zarządzania. Wpisuje się też w działania proekologiczne samorządów oraz przedsiębiorstw i instytucji wdrażających na co dzień założenia idei Smart City.

 • Geoinżynieria

  Termin: 17.10.2022 - 20.10.2022

  Miejsce: Kielnarowa k/Rzeszowa

  Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

  E-mail: osuwisko2022@pgi.gov.pl

  www organizatora: https://www.pgi.gov.pl/

  www: https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/osuwiska-2022

  Główny organizator:

  Konferencja O!suwisko to miejsce wymiany wiedzy i doświadczenia w szerokim gronie specjalistów – naukowców i praktyków. Zapraszamy do zaprezentowania najnowszych wyników badań nad procesami osuwiskowymi, ale także innymi geozagrożeniami, takimi jak osiadania, zapadania, wstrząsy sejsmiczne. W ramach konferencji odbędą się sesje referatowe i sesja posterowa oraz całodniowa sesja terenowa przybliżająca problemy zagrożeń osuwiskowych województwa podkarpackiego. Planujemy wydanie specjalnego konferencyjnego numeru Przeglądu Geologicznego, obejmującego recenzowane artykuły – zachęcamy do ich opracowania.

 • Strona główna

  Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

  Termin: 18.10.2022 - 20.10.2022

  Miejsce: Cedzyna

  Organizator: PZITB oddział Kielce

  www organizatora: www.zgpzitb.org.pl/oddzialy/oddzial-kielce/

  www: https://rzeczoznawstwo2022.tu.kielce.pl/cel.html

  Główny organizator:

  Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo – Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.

  Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów zmienia sposób użytkowania lub ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonego zagrożenia i awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie, pożary i huragany, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy szczególnie z zakresu: zastosowania nowych materiałów, prowadzenia monitoringu i diagnostyki oraz stosowanych w tym celu metod badawczych i interpretacji uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych oraz metod napraw i wzmacniania. Wszystko to powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry przygotowanej do podejmowania tych bardzo odpowiedzialnych zadań, a tym samym potrzebę współpracy i transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

  Tematyka warsztatów

  Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.

  Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.

  Zagadnienia związane z oddziaływaniami na konstrukcje.

  Oceny stanów technicznych nośności i trwałości konstrukcji.

  Problemy utrzymania i wzmacniania obiektów budowlanych.

  Diagnostyka posadzek przemysłowych.

 • Wod-Kan

  Edycja 2022

  Termin: 18.10.2022 - 20.10.2022

  Miejsce: Krynica-Zdrój

  Organizator: Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego

  Adres organizatora: ul. Opolska 15, 40-084 Katowice

  Tel: +48 530 559 608

  E-mail: hydroprezentacje@prc.pl

  www organizatora: swws.org.pl

  www: hydroprezentacje.pl

  Główny organizator:

  Ekologia i rozwój to tematy, które w ostatnich latach cieszą się ogromnym zainteresowaniem specjalistów z wielu różnych obszarów. W tym roku są motywem przewodnim XXIV ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego Hydroprezentacje. Wydarzenie to poświęcone jest aktualnym zagadnieniom inżynierii wodno-kanalizacyjnej, a jego adresatami są projektanci, wykonawcy, eksploatatorzy i kadry menedżerskie branży wodociągowej.

 • Geoinżynieria

  Geologia inżynierska infrastruktury i bezpieczeństwo tras komunikacyjnych

  Termin: 20.10.2022 - 21.10.2022

  Miejsce: Freiburg im Breisgau (Niemcy)

  Organizator: Sekcja Geologii Inżynierskiej Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego eV i Niemieckiego Towarzystwa Geologicznego – Geological Association eV

  www: https://ingenieurgeologie.de/

  Główny organizator:
 • Budownictwo

  33. International Trade Fair For Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles And Construction Equipment

  Termin: 23.10.2022 - 29.10.2022

  Miejsce: Messe München, Monachium, Niemcy

  Organizator: Messe München GmbH

  Adres organizatora: Neue Messe München, Messegelände 81823 Monchium, Niemcy

  Tel: +49 0 89 949 207 20

  Fax: +49 0 89 949 207 29

  E-mail: newsline@messe-muenchen.de

  www organizatora: messe-muenchen.de

  www: bauma.de

  Główny organizator:
 • Wody opadowe

  Termin: 24.10.2022 - 24.10.2022

  Miejsce: Wrocław

  Organizator: Wody Polskie

  Tel: (22) 37 11 328

  E-mail: kongreswodny@wody.gov.pl

  www organizatora: https://www.wody.gov.pl/

  www: https://www.wody.gov.pl/kongres-wodny

  Główny organizator:

  To wydarzenie poświęcone zagadnieniom z obszaru gospodarki wodnej, z udziałem przedstawicieli świata nauki, organizacji samorządowych i rządowych i biznesu.

  Podczas kongresu planujemy pięć dyskusji panelowych dotyczących wyzwań, jakie stoją przed gospodarką wodną w dobie zmian klimatu, a także perspektyw jakie w tym obszarze widzą eksperci. Porozmawiamy o przyszłości żeglugi śródlądowej, przyjaznej środowisku ochronie przed powodzią i suszą, potencjale dla rozwoju turystyki wodnej i roli edukacji w kształtowaniu świadomości społeczeństwa i promocji gospodarki wodnej.

  Kongres odbędzie się w  Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

  Wydarzenie uświetni koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kędzierzyna-Koźla.

  Udział jest bezpłatny.

 • Wody opadowe

  Termin: 06.11.2022 - 08.11.2022

  Miejsce: Kraków

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: https://konferencje.inzynieria.com/gwiop2022/

  Główny organizator:

  Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.
  Dlatego zdecydowaliśmy się połączyć nasze dwie Konferencje – poświęcone gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi oraz ochronie przeciwpowodziowej – w jedną. Podczas Kongresu poruszymy wszystkie wątki, dotyczące omawianej tematyki: finansowy, prawny, koncepcyjny, projektowy, techniczny i technologiczny. Po to, by w możliwie najlepszy sposób odpowiadać na wyzwania, które stawia przed nami dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość.

 • Energetyka

  Targi Energetyczne

  Termin: 14.11.2022 - 16.11.2022

  Miejsce: Lublin

  Organizator: Targi Lublin

  Adres organizatora: ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

  Tel: +48 81 458 15 50

  E-mail: k.steplewska@targi.lublin.pl

  www organizatora: www.targi.lublin.pl

  www: www.energetics.targi.lublin.pl

  Główny organizator:

  Celem targów jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z Polski i zagranicy.