Partnerzy portalu

Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
6
Pon
 • Tunele

  Termin: 29.09.2021 - 30.09.2021

  Miejsce: Londyn

  Organizator: Brintex Ltd.

  Adres organizatora: 32 Vauxhall Bridge Road, London, SW1V 2SS

  Tel: + 44 (0) 1892 522 585

  E-mail: gary@tunnellingjournal.com

  www organizatora: www.hgluk.com

  Główny organizator:

  The BTS 2020 Conference and Exhibition is the largest gathering of tunnelling professionals in the UK. Taking place on the 6th and 7th October 2020 at the QEII Conference Centre, Westminster, London, this event is an essential meeting point for everyone involved in the design, construction and operation/maintenance of today’s underground infrastructure.

 • Budownictwo

  Termin: 10.10.2021 - 12.10.2021

  Miejsce: Wisła, Hotel Gołębiewski

  Organizator: Stowarzyszenie Producentów Cementu

  Adres organizatora: ul. Lubelska 29/4/5, 30-003 Kraków

  Tel: +48 12 423 33 55

  E-mail: dnibetonu@polskicement.pl

  www organizatora: polskicement.pl

  www: dnibetonu.com

  Główny organizator:

  „Dni Betonu 2021" to bogata oferta wykładów i prezentacji pokazujących współczesne tendencje w rozwoju technologii betonowych, ale także cały pakiet wydarzeń towarzyszących, gwarantujący zaspokojenie oczekiwań możliwie najszerszego spektrum uczestników. Stoiska Partnerów, Sponsorów i Wystawców, pokazy technologiczne „na żywo”, kolejna edycja konkursu „Power Concrete”, debaty dotyczące najbardziej aktualnych wyzwań technicznych i uwarunkowań gospodarczych branży budowlanej to tylko część oferty. Jednym z wyzwań, które sobie stawianym podczas przygotowań  Konferencji jest próba pokazania jak ogromną rolę beton odgrywa w walce ze zmianami klimatu. Absolutną nowością w programie będzie otwarty bieg branży cementowo-betonowej w niedzielę poprzedzającą otwarcie „Dni Betonu 2021”.

 • Energetyka

  Termin: 10.10.2021 - 14.10.2021

  Miejsce: Hamburg Messe, Messeplatz 1 20357 Hamburg

  Organizator: ERTICO – ITS Europe

  Adres organizatora: Blue Tower – 2nd Floor, Avenue Louise 326, B-1050 Brussels

  Tel: 49 (0)40 8821 570 30

  E-mail: contact@its2021.hamburg

  www organizatora: https://ertico.com/

  www: www.itsworldcongress.com/

  Główny organizator:

  The Congresses are the yearly celebration of smart mobility: they underline the importance of Intelligent Transport Systems (ITS), particularly in cities and regions where they are hosted, and are important channels to raise awareness of smart mobility solutions among policy makers, experts and the general public. They include live sessions where industry experts present the latest developments in ITS, a showcase of cutting-edge technology and an exhibition space.

 • Wody opadowe

  Termin: 12.10.2021 - 14.10.2021

  Miejsce: Częstochowa

  Organizator: PZITS Zarząd Oddziału

  Adres organizatora: ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

  Tel: +48 669 616 988

  E-mail: knt.czest@gmail.com

  www organizatora: pzits.czest.pl

  www: knt.czest.pl

  Główny organizator:

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności hydrogeologów i hydrotechników, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych, jak również eksploatatorów ujęć wody oraz osoby związane z gospodarką wodną i technologiami bezwykopowymi. Konferencja stanowi kontynuację cyklu konferencji ,,Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej", organizowanych od 1977 r.

 • Tunele

  Termin: 18.10.2021 - 20.10.2021

  Miejsce: Wrocław

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Polska Grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 536 487 138

  Fax: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: w-i.com.pl

  www: konferencje.inzynieria.com/ipm2021

  Główny organizator:

  Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i przeprowadzenie szerokiej dyskusji na tematy związane z budową tuneli, infrastrukturą podziemną miast, z uwzględnieniem badań geotechnicznych oraz planowania urbanistycznego. Przewiduje się dyskusję problematyki związanej z takimi budowlami podziemnymi jak: tunele (drogowe, kolejowe oraz metro), przewody infrastruktury sieciowej, podziemne garaże i przejścia dla pieszych. Celowa będzie także analiza możliwości wykorzystania przestrzeni podziemnej przy planowaniu i modernizacji miast.

  Ważnym impulsem dla konferencji jest budowa wielu tuneli drogowych, kolejowych i metra. Organizatorzy życzyliby sobie, aby w przygotowaniu referatów i w dyskusji wzięło udział jak najszersze grono naukowców, inwestorów, a także projektantów, wykonawców i studentów, gdyż uwzględnienie różnych punktów widzenia pozwoli na wyciągnięcie interesujących wniosków. Tematyka konferencji jest szczególnie istotna wobec konieczności dostosowania podziemnej infrastruktury miast do standardów wynikających ze współczesnych wymogów cywilizacyjnych, z uwzględnieniem wpływu tych budowli na środowisko przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 • Geoinżynieria

  X Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Termin: 20.10.2021 - 21.10.2021

  Miejsce: Łańcut

  Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

  Adres organizatora: ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

  Tel: +48 508 099 403

  E-mail: acienciala@tu.kielce.pl

  www organizatora: pwste.edu.pl

  Główny organizator:
 • Wody opadowe

  Termin: 02.11.2021 - 04.11.2021

  Miejsce: Kraków

  Organizator: Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: +48 12 352 33 23

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: w-i.com.pl

  www: www.konferencje.inzynieria.com/gwor2021/

  Główny organizator:

  Celem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany wiedzy praktycznej i teoretycznej, dlatego do dyskusji zaprosiliśmy ekspertów, zarządców sieci, przedstawicieli jednostek rządowych i samorządowych oraz specjalistów reprezentujących firmy dostarczające rozwiązania w zakresie deszczówki.
  Na uczestników czekają prelekcje ekspertów, panele dyskusyjne, warsztaty oraz wystawa. Kwestie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi zostaną omówione w odniesieniu do aspektów formalno-prawnych, finansowania inwestycji, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz zarządzania.

 • Mosty

  Termin: 23.11.2021 - 25.11.2021

  Miejsce: Wrocław

  Organizator: Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

  Adres organizatora: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

  Tel: +48 71 320 35 45

  Fax: +48 71320 35 45

  E-mail: wdm@pwr.edu.pl

  www organizatora: pwr.edu.pl

  www: wdm.pwr.wroc.pl

  Główny organizator:

  Cykl Seminariów Naukowo-Technicznych Wrocławskie Dni Mostowe został zainicjowany w roku 2005. Cel seminariów jaki przyświeca Organizatorom pozostaje ciągle taki sam — przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć polskiego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie przeobrażeń zachodzących w infrastrukturze mostowej kraju. Poszczególne edycje seminariów zawsze nawiązywały do ważnych aktualnych wydarzeń w obszarze polskiego mostownictwa.

 • Inż. Bezwykopowa

  VI Konferencja Techniczna ROE 2021

  Termin: 23.11.2021 - 24.11.2021

  Miejsce: Kraków, Hilton Garden Inn

  Organizator: ROE

  Adres organizatora: ul. Leszczynowa 11/3, 30-211 Kraków

  Tel: +48 601 717 600

  E-mail: roe@robertosikowicz.com

  www organizatora: www.robertosikowicz.com

  www: www.robertosikowicz.com/konferencja-roe-2021

  Główny organizator:
 • Geoinżynieria

  Termin: 30.11.2021 - 02.12.2021

  Miejsce: Kraków

  Organizator: Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Lindego 14, 30-148 Kraków

  Tel: 536 487 138

  E-mail: biuro@inzynieria.com

  www organizatora: inzynieria.com

  www: konferencje.inzynieria.com/wb2021

  Główny organizator:

  W dniach 1–3 grudnia 2021 r. odbędzie się II Konferencja Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące. Wydarzenie to będzie miało na celu przybliżenie uregulowań prawnych, przepisów normowych oraz wskazanie dobrych praktyk, których celem jest takie prowadzenie inwestycji, by były jak najmniej uciążliwe dla społeczeństwa, a w szczególności – dla bezpośrednich sąsiadów. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wybitne uniwersyteckie autorytety oraz specjalistów związanych z branżą budowlaną.