Partnerzy portalu

Kalendarium

branża
zakres dat
lokalizacja
27
Czw
 • Energetyka

  Nowe standardy w technice grzewczej budynków

  27.02.2020 - 27.02.2020

  Centrum Kongresowe Targów Kielce

  Cały dzień

 • Drogi

  II Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów

  Termin: 26.02.2020 - 27.02.2020

  Miejsce: Hotel Novum, Niepołomice

  Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

  Adres organizatora: ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

  Tel: (12) 658-93-72

  Fax: (12) 658-93-74

  E-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

  www organizatora: sitkrp.org.pl

  Główny organizator:

  TEMATYKA KONFERENCJI

  1. Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projektowania, budowy, eksploatacji dróg i ulic także jako elementu przestrzeni publicznej. 

  2. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.

  3. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

  4. Asset management – zarządzanie majątkiem drogowym.

  5. Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji infrastruktury drogowej, w tym BIM.

  6. Ochrona środowiska w drogownictwie.

 • Energetyka

  Nowe standardy w technice grzewczej budynków

  Termin: 26.02.2020 - 26.02.2020

  Miejsce: Centrum Kongresowe Targów Kielce

  Organizator: PORT PC

  Tel: +48 664 979 972

  E-mail: biuro@portpc.pl

  www: portpc.pl/kongres/

  Główny organizator:

  Wiodącym tematem VIII Kongresu PORT PC będzie efektywna elektryfikacja ogrzewania jako główny kierunek neutralności klimatycznej sektora ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej.

  Oprócz tego ważnymi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia będą nowe Warunki Techniczne 2021 i zwiększenie znaczenia budynków plus-energetycznych w świetle nowych wymogów. W trakcie kongresu wydane zostaną uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC cz. 1, dotyczące dolnych źródeł dla pomp ciepła, oraz wytyczne PORT PC cz. 7, dotyczące projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. W trakcie kongresu przedstawione zostaną także aktualne informacje o sytuacji rynku pomp ciepła za 2019 rok, prognozy rynku w najbliższych latach.

 • Inż. Bezwykopowa

  Termin: 02.03.2020 - 02.03.2020

  Miejsce: Kraków, hotel Leopolis, ul. Juliusza Lea 253A

  Organizator: JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.

  Adres organizatora: ul. Słoneczna 42A, 05-500 Piaseczno

  Tel: +48 603 747 787

  E-mail: sas@jlm.pl

  www organizatora: jlm.se/pl

  Główny organizator:

  Miniony rok przyniósł wiele nowości sprzętowych i rozwiązań technicznych, więc seminarium będzie idealną okazją do tego, by zaktualizować wiedzę i sprawdzić najnowszą ofertę firmy JL Maskiner. Tematyka seminarium obejmie trzy obszary: maszyny, urządzenia i technologie Ditch Witch®; urządzenia, technologie i nowa seria narzędzi do HDD – Hammerhead®; „szkoła płuczkowa”, materiały i komponenty płuczkowe Baroid®.

   

   

 • Wod-Kan

  Termin: 02.03.2020 - 04.03.2020

  Miejsce: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

  Organizator: RETENCJAPL

  Adres organizatora: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

  Tel: +48 605 721 555

  E-mail: konferencje@retencja.pl

  www organizatora: retencja.pl

  www: stormwater.retencja.pl

  Główny organizator:

  Przewodnim hasłem czwartej edycji konferencji STORMWATER POLAND 2020, odbywającej się w dniach 3-5 marca 2020 roku w Gdańsku, jest: „Deszcz inspiracji”. Retencjapl wspierając się na wiedzy i doświadczeniu swojego Komitetu Naukowego i Ekspertów stara się być od samego początku pionierem nowoczesnego gospodarowania wodami opadowymi. Starają się aby woda była traktowana jak cenny zasób. Chcą ustalać nowe, lepsze standardy, integrować środowisko i wyznaczać nowe trendy.  Tym razem planowane jest rozszerzenie tematyki konferencji o zarządzanie w sytuacji powodzi w miastach, o cieki w miastach, jak również zaproszenie do uczestnictwa w konferencji reprezentantów z krajów ościennych i naszego regionu Europy.

 • Budownictwo

  Termin: 02.03.2020 - 05.03.2020

  Miejsce: Hotel Stok, Wisła

  Organizator: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Adres organizatora: ul. Podgórna 4 , 40-026 Katowice

  Tel: 32 2554665

  E-mail: biuro@pzitb.katowice.pl

  www: pzitb.katowice.pl/index.php/wppk-2020

  Główny organizator:

  „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” mają charakter specjalistycznego szkolenia i są aktualnie największym w kraju spotkaniem, organizowanym od 35-ciu lat, przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej. Podczas Konferencji nasi Wystawcy mają możliwość bezpośredniego spotkania się z projektantami konstrukcji, co owocuje wymianą doświadczeń oraz możliwością zaprezentowania rozwiązań technicznych i profilu działalności firmy.

 • Geoinżynieria

  Termin: 04.03.2020 - 04.03.2020

  Miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, ul.Czackiego 3/5, Warszawa

  Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, PZWFS

  Adres organizatora: ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

  Tel: +48 22 39 00 183

  E-mail: LGorecki@ibdim.edu.pl

  www organizatora: https://ibdim.edu.pl

  www: http://geo.ibdim.edu.pl

  Główny organizator:

  Program seminarium

  Krzysztof Grzegorzewicz – Bukiet realizacji nie tylko geotechnicznych autorstwa wybitnych inżynierów

  Edyta Majer – Oznaczanie i klasyfikacja gruntów wg Eurokodu 7: Lubię – Nie lubię!

  Krzysztof Traczyński – Błędy i braki w dokumentacjach geotechnicznych

  Karolina Trybocka, Marcin Biliniak, Ewa Iwanicka, Jacek Klepaczka, Paweł Szypulski – Konsekwencje błędów rozpoznania podłoża

  Maciej Szczygielski – Wykorzystanie modelowania numerycznego w projektowaniu wzmocnienia gruntu w technologii CDMM

  Łukasz Wackowski, Andrzej Kruczek – Wzmacnianie podłoża, fundamentów i monitoring obiektów sakralnych na wybranych przykładach

  Sławomir Dekert – Keramzyt przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych

  Platformy robocze – nowe wytyczne dotyczące wykonywania bezpiecznego podłoża do pracy maszyn fundamentowych

 • Geoinżynieria

  Termin: 07.03.2020 - 09.03.2020

  Miejsce: 5000 Coliseum Drive, North Charleston, SC 29418, USA

  Organizator: Industrial Fabrics Association International (IFAI)

  Adres organizatora: 1801 County Road B W. Roseville, MN 55113 USA

  Tel: +1 651 222 2508

  E-mail: bjconnett@ifai.com

  www organizatora: ifai.com

  www: geosyntheticsconference.com

  Główny organizator:

  The Geosynthetics Case Study Conference, which will run March 8–10, 2020, in Charleston, S.C., is a must-attend event featuring geotechnical practitioners, designers, regulators, contractors and installers coming together at this specialized edition of the highly respected Geosynthetics Conference. Start making plans now to attend this educational and trade show event to learn about the many unique uses of geosynthetics through a variety of case studies.

 • Geoinżynieria

  Termin: 07.03.2020 - 11.03.2020

  Miejsce: Hotel Mercure, Krynica Zdrój

  Organizator: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademia Górniczo-Hutnicza

  Adres organizatora: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

  Tel: 12 617 21 04

  E-mail: malkgeom@agh.edu.pl

  www organizatora: agh.edu.pl

  www: home.agh.edu.pl/~zsmgg

  Główny organizator:

  W dn. 8-12.03.2020 w Krynicy Zdroju odbędzie się kolejna edycja Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii, organizowana przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo - Hutniczej. W wydarzeniu biorą udział goście z jednostek naukowo-badawczych i przemysłu związanego z budownictwem i górnictwem. Skupia ona naukowców, projektantantów, przedsiębiorców, praktyków i teoretyków. Tematyka konferencji będzie poruszała zagadnienia z zakresu wdrażania nowych technik i technologii z zakresu budownictwa, geoinżynierii i górnictwa.

 • Wod-Kan

  Termin: 11.03.2020 - 12.03.2020

  Miejsce: Lindauer Inselhalle

  Organizator: JT-elektronik GmbH

  Adres organizatora: Robert-Bosch-Str. 26, D- 88131 Lindau (Bodensee)

  Tel: +49 8382-967360

  E-mail: info@jt-elektronik.de

  www organizatora: jt-elektronik.de/de

  www: jt-elektronik.de/de/termine/veranstaltungen/lindauer-seminar-2020

  Główny organizator:

  Wydarzenie specjalistyczne na temat odwadniania, inspekcji i renowacji systemów kanalizacyjnych i rur z tematem „Praktyczna technologia kanalizacyjna - przyszłościowe systemy drenażowe”.

 • Strona główna

  Termin: 11.03.2020 - 14.03.2020

  Miejsce: Dom Technika NOT Wrocław

  Organizator: Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

  Adres organizatora: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

  Tel: 71 347 14 11

  E-mail: e-mail: fip@not.pl

  www organizatora: not.pl

  www: fip.not.pl

  Główny organizator:

  Forum Inżynierów Przyszłości będzie miejscem do rozmowy o przyszłości absolwentów szkół wyższych, potrzebach rynku pracy i sytuacji w uczelniach, kształcących przyszłą wykwalifikowaną kadrę.  

  Organizatorom zależe na zachęceniu młodych ludzi oraz przedstawicieli uczelni do takich działań, które będą wpisywały się w potrzeby rynku z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się co jeszcze nas czeka w dobie IV-tej rewolucji przemysłowej.

  Wystąpienia zaproszonych gości, warsztaty, szkolenia i panele dyskusyjne, które odbędą się w trakcie konferencji, poruszać będą następujące tematy:

  - przemysł 4.0 

  - przedsiębiorczość

  - działalność studencka i społeczna

  - rozwój osobisty