Zadaniem kładki o długości 140 m jest połączenie bulwaru Inflanckiego w okolicy ul. Wietora i bulwaru Wołyńskiego przy ul. Ludwinowskiej. Za projekt obiektu odpowiedzialne jest Biuro Projektów Lewicki i Łatak. Zgodnie z nim przeprawa przez Wisłę będzie konstrukcją zbudowaną z trzech platform. Dwie z nich będą przeznaczone dla ruchu rowerowego oraz dla niepełnosprawnych, a kolejna o kształcie sinusoidy z drewnianymi schodami – dla pieszych. Na części przeznaczonej dla pieszych zostanie zlokalizowany również punkt widokowy.

Wstępnie zamierzano zrealizować budowę w rok po podpisaniu umowy. Procedura przyjmowania ofert została niedawno zakończona. Kontrakt przewiduje, oprócz budowy kładki wraz z odwodnieniem, oświetleniem i systemem podgrzewania, m.in. przebudowę alejek i chodników w okolicy ulic Skawińskiej, Wietora i Ludwinowskiej. Koszt inwestycji oszacowano na około 38 mln zł, jednak najniższa kwota w złożonych ofertach wyniosła prawie 41 mlm zł.

Kładka ta miała być jednym z najbardziej oryginalnych obiektów tego typu w Polsce. Przyjęty projekt przewidywał obiekt o kształcie sinusoidalnym. Jej budowa miała się zakończyć w 2010 r.

Ze względu na koszty i oferty cenowe, które przewyższają wstępny kosztorys, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Prezydent miasta wydał decyzję o tym, że z powodu kryzysu gospodarczego  i spodziewanymi mniejszymi dochodami z podatków, budżet miasta nie udźwignie tej inwestycji.
Kraków ma ponadto problemy z budową kładki, gdzie prace ruszyły przed kilkoma miesiącami. Aktualnie trwa przerwa, ponieważ należy zanalizować nowy projekt, m.in. w zakresie posadowienia. Zajmują się tym specjaliści z Politechniki Krakowskiej. Pierwotny plan ukończenia budowy w listopadzie br. jest niemożliwy do zrealizowania, a ponadto przewiduje się zwiększenie kosztów budowy.