Środki przekazane przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opiewają na łączną kwotę 5,34 mln zł, w tym: 3 mln zł otrzyma gmina Szaflary na przebudowę mostu na Białym Dunajcu. 400 tys. zł zostanie przeznaczonych na odbudowę mostu w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Krynicy Zdroju.

Jest to już trzecia transza promes w tym roku, bowiem w styczniu małopolskie gminy i powiaty otrzymały prawie 41 mln zł (104 gminy i 13 powiatów), a w marcu - 13 mln (27 gmin i 3 powiaty).

Łącznie ponad 59 mln zł przeznaczonych zostanie m.in. na: remonty i odbudowę dróg, przepustów, mostów i kładek, obiektów wodno-kanalizacyjnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych występujących w Małopolsce w latach 2005-2008.