Firma otrzymała od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informację o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane obejmujące most i drogi dojazdowe.

Przeprawa ma powstać w ciagu 27 miesięcy od podpisania umowy.