Most ma prowadzić osiem pasów ruchu dla samochodów i dwie linie kolejowe. Będzie to zarazem najdłuższa wisząca konstrukcja na świecie wykorzystana dla ruchu kolejowego.  Wartość nakładów inwestycyjnych ocenia się na ponad 4,5 mld USD.