Zakończyły się już prace na nowo wybudowanym moście stałym, dzięki czemu można było przenieść ruch pojazdów z przeprawy tymczasowej. Prace o wartości ponad 4 mln zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik”.

Najpierw wykonawca zdemontował stary most i postawił objazd tymczasowy, a następnie wybudował nowy most wraz z chodnikami. Przebudował też dojazdy i zatokę autobusową. Zajął się też umocnieniem dna i brzegów potoku oraz przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej, teletechnicznej i elektrycznej.

Pomimo zakończenia głównych prac, kierowcy powinni zachować ostrożność, gdyż w związku z rozbiórką mostu tymczasowego wciąż panują utrudnienia na drodze.

„Nadal obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, a ruch odbywa się dwoma pasami po jednym w każdym kierunku jazdy. W obrębie inwestycji pojazdy mają zakaz zatrzymywania, zakaz wyprzedzania. Jedynym wyjątkiem są autobusy” – podaje GDDKiA.