Wykonawca najpierw zajmie się budową drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym, a następnie przystąpi do rozbiórki istniejącego obiektu w ciągu DK78. Potem rozpocznie się budowa nowego mostu i dojazdów do niego.

Poza tym do zadania wykonawcy należy aktualizacja projektu czasowej i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie dokumentów zezwalających na użytkowanie nowego mostu. Kiedy to się stanie, rozebrana zostanie cała droga tymczasowa.

GDDKiA planuje, że całość prac zostanie wykonana maksymalnie w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy. W ramach oceny przetargowych ofert kryterium ceny ma wagę 60%, a przedłużenie okresu gwarancji jakości maksymalnie 40%.

Przeczytaj także: Dolny Śląsk. Dwa mosty zamiast jednego. Zaczynają szukać wykonawcy