Wedle wiedzy Instytutu dotychczasowe szacunki przedstawiane przez amerykańskie firmy nie uwzględniły m.in. zawartości materii organicznej w pokładach surowca. Dane Wood Mackenzie mówiły o 1,4 bln metrów sześciennych, a raport Advanced Resurces International szacował te zasoby nawet na 3 bln metrów sześciennych.

PGI zawarł porozumienie z amerykańską służbą geologiczną USGS (U.S. Geological Survey) ws. współpracy w ocenie zasobów gazu łupkowego w naszym kraju. Zgodnie z umową, na amerykańskim oprogramowaniu i sprzęcie będzie szkolona polska służba geologiczna.

Jak dotąd Ministerstwo Środowiska wydało ponad 40 podmiotom przeszło 70 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce. Są wśród nich tak znane naftowe koncerny jak: Exxon Mobil, Chevron, Marathon, ConocoPhillips, Lane Energy. Koncesje posiada też polska spółka PGNiG.