W Baumgarten an der March znajduje się jeden z największych europejskich węzłów rozdzielczych gazu ziemnego. Ma się tam kończyć planowany gazociąg Nabucco przez Turcję i Bałkany. Polska ok. 2/3 gazu importuje z Rosji, a chce zróżnicować dostawców.