Planowana od zeszłego roku konferencja była bardzo ważna również ze względu na styczniowe problemy z dostawami do Europy rosyjskiego gazu, kiedy kilkanaście krajów nie otrzymywało surowca.
Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili duże znaczenie regionu czarnomorsko-kaspijskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji źródeł i tras dostaw gazu do Europy.
Aprobatę wyrażono pod adresem wszystkich regionalnych projektów energetycznych, które pozwolą na dywersyfikację dostaw. Poparcie dotyczy zarówno gazociągów jak i terminali dla skroplonego gazu.
W celu zapewnienia w Europie bezpieczeństwa energetycznego, ma powstać m.in. większe wzajemne powiązanie między sieciami gazociągowymi poszczególnych państw. Podkreślano również solidarność w sytuacjach problemowych, jak również zwrócono uwagę na stworzenie silnych podstaw prawnych, które zobowiążą dostawców gazu i państwa, przez które przebiegają sieci przesyłowe do przestrzegania zobowiązań.
Jakkolwiek w końcowym oświadczeniu nie wymieniono projektu Nabucco, to w ciągu najbliższych tygodni jego budowa zyska poparcie polityczne.

8 maja odbędzie się posiedzenie zwołane przez czeskie przewodnictwo w UE, które będzie dotyczyło tzw. południowemu korytarzowi energetycznemu, tj. projektowi łączącemu gazociągi Nabucco, Iran-Turcja-Grecja-Włochy i terminale dla skraplanego gazu.